Menu

dokumenty

sda


O areálu

Areál byl vybudován roku 1948 tehdejším státním podnikem Jednota. Sloužil jako překladiště, resp. sklad potravin pro další distribuci v rámci okresu Semily. Součástí areálu byla také kolejová vlečka, která zajišťovala velké návozy potravin. Na přelomu tisíciletí areál koupila společnost Trevos a. s. a využívala ho pro výrobu a sklad svítidel.

Nynější společnost JV areal s. r. o. objekt zakoupila v roce 2009 a dodnes ho využívá formou pronájmu jako výrobní a skladovací prostory. Součástí areálu je také kancelářské zázemí pro administrativu a dále pak velké zpevněné plochy využívané k obsluze nakládacích ramp a jako parkovací místa.

V roce 2015 se společnost JV areal s. r. o. rozhodla pro rekonstrukci celého objektu a požádala o dotaci v rámci programu OPPIK – Snížení energetické náročnosti budov. Rekonstrukce objektu by měla být dokončena v roce 2018.

Průběh rekonstrukce

FVE a Baterie

I. etapa FVE o výkonu 51,84 kWp

Realizováno na střeše budovy „A“.


II. etapa FVE o výkonu 81, 59 kwp

Již máme stavební povolení a budeme realizovat na střechách budovy „C“ a „D“.
Elektromobilita

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Elektromobilita JV areal

Jméno žadatele: JV areal s.r.o.

Termín realizace: 15. 9. 2017 – 15. 12. 2020

Způsobilé výdaje: 870 777,73 Kč

Dotace: 653 083,29 Kč

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je pořízení jednoho elektromobilu kategorie N1 a rychlonabíjecí stanice. V návaznosti na tento cíl jsou pak další cíle společnosti, kdy se jedná o zvýšení konkurenceschopnosti a snížení nákladů společnosti. S tím jde ruku v ruce i společenská odpovědnost a starost o životní prostředí.

Závěry a výsledky: Pořízením nového elektromobilu se nám podařilo nastartovat program omlazení vozového parku společnosti JV areal s.r.o. Díky nové rychlonabíjecí stanici, je vlastní dobití vozidla velmi rychlé a proto je vozidlo stále k dispozici. Provoz elektromobilu ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Dalším provozem si slibujeme výrazné snížení provozních nákladů za  servisní prohlídky vozidla, správní poplatky a silniční daně.Vizualizace areálu